Lojalność a nauki społeczne

1 września, 2017

Lojalność klientów w polskim wydaniu

W polskiej literaturze można znaleźć wiele definicji lojalności klientów. Poniżej przedstawiam kilka z nich. Lojalność klienta (loyalty of client) – Określony stan stosunku klienta do firmy […]
10 listopada, 2016

Programy lojalnościowe – utrzymanie Klienta

Klientów można zatrzymać dwoma sposobami.  Pierwszy polega na ustanowieniu wysokich barier dla dokonywania zmian. Klienci są zwykle mniej skłonni przejść do innego dostawcy, zwłaszcza gdyby miało […]
11 sierpnia, 2016

Lojalność a etyka biznesu

W lojalności człowieka mamy do czynienia z wartościami osobowymi oraz etycznymi. Wartości osobowe muszą  być związane z podmiotowością człowieka, jeśli jest ona zachwiana to nie ma […]
28 czerwca, 2016

Lojalność, co to takiego?

Lojalizm, lojalność; (hist.) wiernopoddaństwo względem rządów zaborczych. Lojalny, prawomyślny; wierny prawowitemu rządowi, monarsze; wierny  i oddany jakiejś instytucji, sobie (prywatnej); uczciwy, prawy, rzetelny w stosunkach z […]
23 czerwca, 2016

Ślepa lojalność

W lojalności człowieka mamy do czynienia z wartościami osobowymi oraz etycznymi. Wartości osobowe muszą  być związane z podmiotowością człowieka, jeśli jest ona zachwiana to nie ma […]
22 czerwca, 2016

Marketing przyszłości

Aktualnie modne jest zastanawianie się w jakim kierunku będzie rozwijał się marketing. Marketing przyszłości generalne nakreśla i wyznacza pewien zespół trendów, zjawisk i czynników charakteryzujących spodziewane […]
15 marca, 2016

Filozofia lojalności

Zagadnienie lojalności jest rzadko poruszane przez filozofów zajmujących się etyką czy moralnością. Sytuacja ta zmienia się jednak wraz z pojawieniem się etyki zawodowej i ogólnemu zwrotowi […]