Definicje marketingu partnerskiego

1 września, 2017

Lojalność klientów w polskim wydaniu

W polskiej literaturze można znaleźć wiele definicji lojalności klientów. Poniżej przedstawiam kilka z nich. Lojalność klienta (loyalty of client) – Określony stan stosunku klienta do firmy […]
10 listopada, 2016

Programy lojalnościowe – utrzymanie Klienta

Klientów można zatrzymać dwoma sposobami.  Pierwszy polega na ustanowieniu wysokich barier dla dokonywania zmian. Klienci są zwykle mniej skłonni przejść do innego dostawcy, zwłaszcza gdyby miało […]
28 czerwca, 2016

Lojalność, co to takiego?

Lojalizm, lojalność; (hist.) wiernopoddaństwo względem rządów zaborczych. Lojalny, prawomyślny; wierny prawowitemu rządowi, monarsze; wierny  i oddany jakiejś instytucji, sobie (prywatnej); uczciwy, prawy, rzetelny w stosunkach z […]
28 marca, 2016

Historia marketingu w skrócie

W zrozumieniu istoty lojalności, a w szczególności jej znaczenia dla przedsiębiorstwa, pomocne jest odwołanie się do historii marketingu. W marketingu wyróżnia się zasadnicze jej etapy rozwoju: […]