Marketing relacji wczoraj i dzisiaj

4
2016-03-20
Lojalność klientów w polskim wydaniu
2019-08-13
Show all

Marketing relacji wczoraj i dzisiaj

Czy zastanawialiście się Państwo kiedyś dlaczego jesteśmy lojalni? Jaki jest system motywacyjny lojalności? Jakie są czynniki i elementy decydujące że jesteśmy lub nie jesteśmy lojalni. Na przykładzie złotych myśli chciałbym poddać refleksji tą dziedzinę naszych zachowań. Kiedy spojrzymy na lojalność, możemy zauważyć lojalności państwa podbitego względem państw zaborczych, obywateli państwa względem obowiązującego prawa, w czasach legalnego niewolnictwa – niewolnika względem pana, w wojsku – żołnierzy młodszych rangą względem przełożonych, w kościele – kleryków względem biskupów, dzieci względem rodziców itd. Powyższe przykłady przedstawiają lojalność jako zależności wynikające z różnic hierarchii, stopnia, statusu itp. Analogicznie nasuwa nam się pierwsza myśl: „Nie ma człowieka nie lojalnego, każdy czemuś lub komuś jest lojalny”. W Słowniku Przypomnień hasło „lojalność” kojarzone jest z honorem, uczciwością i sprawiedliwym postępowaniem[i]. Można zatem wnioskować że „człowiek z natury jest lojalny”. Człowiek zatem nabywa lub osłabia lojalność w kolejnych latach swojego rozwoju zachowań konsumenckich poprzez naukę, poznanie, doświadczenie, obserwacje. „Modelowanie lojalności to podstawowe zadanie współczesnego marketingu”. „Nie ma lojalnych klientów przez przypadek”. Należy jednak pamiętać, iż „lojalności klientów nie można kupić, można ją jednak modelować! Grzegorz Sroga [i] W . Kopaliński, Słownik Przypomnień, Oficyna Wydawnicza Rytm, Warszawa 1999, s. 152 - See more at: http://blog.loyaltyzone.pl/modelowanie-zachowan-klienta-cz-1/#sthash.XExilLoB.dpuf