Lojalność, co to takiego?

Ślepa lojalność
23 czerwca, 2016
Segmentacja klientów wg wskaźnika RFM cz.I.
9 sierpnia, 2016

Lojalność, co to takiego?

Lojalizm, lojalność; (hist.) wiernopoddaństwo względem rządów zaborczych. Lojalny, prawomyślny; wierny prawowitemu rządowi, monarsze; wierny  i oddany jakiejś instytucji, sobie (prywatnej); uczciwy, prawy, rzetelny w stosunkach z ludźmi. Lojalność – (fr.) loyal – prawy, lojalny, szczery, łagodny (koń) z łac. legalis[i].

Lojalizm, lojalność – przestrzeganie praworządności postępowania zgodnie z polityką rządu; w Polsce pod zaborami; wiernopoddaństwo w stosunku do rządów zaborczych (ang. loyalism, fr. loyalisme od loyal).

Lojalność – postawa, postępowanie zgodne z przepisami prawa, prawomyślność, praworządność. 2. prawość, wierność, rzetelność w stosunkach z ludźmi np. „Cenił
u przyjaciela jego lojalność”[ii].

Lojalny – postępujący zgodnie z polityką rządu; praworządny, prawomyślny. 2. uczciwy, rzetelny w stosunku z ludźmi (ang. fr. loyal z łac. legalis „zgodny z prawem”)[iii].

Lojalność – postawa moralna polegająca na zachowaniu się wobec kogoś tak samo w jego obecności, jak i podczas jego nieobecności; dotyczy zwłaszcza osób bliskich; 2. postawa zgodna z przyjętymi zobowiązaniami (np. względem pracodawcy) lub istniejącym prawem (lojalność obywatelska); 3. prawość, wierność, rzetelność w stosunkach z ludźmi[iv].

Źródłosłów lojalności pochodzi z języka łacińskiego, od słowa legalis i oznacza:

  1. prawy, ustanowiony przez prawo, zgodny z prawem,
  2. ustawowy,
  3. legalis sisciplinae – prawo kościelne i świeckie,
  4. leale ius – prawo świeckie,
  5. należny, odpowiedni, stosowny,
  6. wierny uczciwy, godny zaufania, prawy,
  7. świadek pełniący z polecenia sądu określoną funkcję w postępowaniu dowodowym[v].

Podsumowując, człowiekiem lojalnym możemy określić osobę postępującą zgodnie
z obowiązującym prawem, mające na uwadze dobro ogólne społeczeństwa. Osoba lojalna nie kieruje się własnymi korzyściami materialnymi, jest oddana i stała uczuciowo danej sprawie, świadomie i dobrowolnie wybiera dane stanowisko. Lojalności takiej nie można kupić
a jedyną drogą do jej osiągnięcia jest rzetelna praca nad moralnym postępowaniem
w środowisku. Niestety obecnie możemy zauważyć zgoła odmienną tendencję popularyzacji takich słów jak: matactwo, skandal, oszustwo. Tym samym jeszcze bardziej nabierają znaczenia określenia kogoś: lojalnym przyjacielem, dobrym partnerem, ciekawym rozmówcą, stałym klientem, uczciwym człowiekiem.

Pojęcie lojalności występującej w marketingu i badaniach marketingowych wymaga szczególnej, sprecyzowanej definicji.

 

[i] Kopaliński W. Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych, Wiedza Powszechna, Warszaw 1990

[ii] Słownik Języka Polskiego, PWN, Warszawa 1993

[iii] Słownik Wyrazów Obcych, PWN, Warszawa 1995 wyd. II s. 662

[iv] Nowy Leksykon PWN, Wydawnictwo Naukowa PWN, Warszawa 1998

[v] Sandel J. Słownik Łacińsko – Polski dla Prawników i Historyków, Wydawnictwo Universistas, Kraków 1997