Badania programów lojalnościowych

Styczeń 31, 2017

Wskaźnik transferu Klientów a program lojalnościowy

W programach lojalnościowych mierzy się przynajmniej kilka wskaźników takich jak: wskaźnik konwersji pozyskiwania nowych klientów względem ilości...
Styczeń 19, 2017

Sprzedaż krzyżowa w programach lojalnościowych

W programach lojalnościowych szczególnie partnerskich programach lojalnościowych szczególną uwagę skupia się na sprzedaży krzyżowej (cross selling). Sprzedaż krzyżowa (cross selling), to wskaźnik obliczający sprzedaż produktów lub usług […]
Styczeń 4, 2017

Życiowa Wartość Klienta – wady i zalety

Podstawową wadą wskaźnika Live Time Value (Życiowa Wartość Klienta) jest to, iż zakłada się, że klient przez cały czas będzie zachowywał się tak samo. Wiemy jednak, […]
Grudzień 15, 2016

Analiza klientów – Życiowa Wartość Klienta jako podstawowy wskaźnik lojalności

Celem analizy klientów jest zbadanie ich potrzeb i zachowań w procesie zakupowym. Przewodnim celem badań powinno być poszukiwanie tych klientów, którzy zaspokajając swoje potrzeby zaspokaja przede […]
Listopad 2, 2016

Program lojalnościowy – Analiza klientów

Analiza klientów pod kątem ich utrzymania Skupmy się na ważnym czynniku jakim jest obliczenie wskaźników marketingowych.  Najważniejsze z nich to: kosztu utraty klienta, wartość klienta w […]
Wrzesień 6, 2016

Analiza programów lojalnościowych

Zapraszam do obejrzenia krótkiej prezentacji dotyczącej Analizy programów lojalnościowych.
Sierpień 30, 2016

Segmentacja klientów i migracje między segmentami

Procedura segmentacji Tworzenie segmentów powinno być dobrze przemyślane, gdyż w praktyce wiążemy się z nim na lata. Wynika to z późniejszych tworzonych analiz skuteczności pracy firmy […]
Sierpień 18, 2016

Wskaźnik RFM a segmentacja Klientów

Parametry RFM Czas od ostatniego zakupu „Recency”– to okres określony najczęściej w dniach jaki upłynął od ostatniego zakupu. To parametr ściśle powiązany z aktywnością, frekwencją i lojalnością […]
Sierpień 9, 2016

Segmentacja klientów wg wskaźnika RFM cz.I.

Segment przez językoznawców jest jednostką, którą można wydzielić analizując dowolny ciąg mowy ludzkiej. Niektórzy językoznawcy uważają, że segmenty nie mają rzeczywistości psychologicznej, będąc jedynie ludzkim wytworem wynikającym z faktu […]
Marzec 30, 2016

Marketing relacji wczoraj i dzisiaj

Pokuszę się stwierdzić, że obecny marketing relacji jest procesem zbierania wiedzy o kliencie i dopasowywania preferencji zakupowych do jego oczekiwań, spełnionych w klimacie obiektywnego zadowolenia obu […]